woensdag 25 april 2012

Italian Coffee Handbags tijdens Het Groene Spreekuur in de Tweede KamerHet Groene Spreekuur – Tweede Kamerleden in gesprek met duurzaam maatschappelijk initiatief
Maandag 16 april 2012 van 10.30 tot 12.00 uur


Nederland innoveert (ook) van onderop, maar hoe maak je die kleinschalige innovaties zichtbaar voor politiek en beleidsmakers? Op Duurzame Dinsdag 6 september 2012 werd het idee geboren van een Groen Spreekuur.

Kern van het Groene Spreekuur is:  Kamerleden informeren over de praktijk van maatschappelijke initiatieven[1] en MKB-ondernemingen  op het terrein van duurzaamheid.
We willen informeren over de innovaties, maar ook over de belemmeringen die deze groep mensen tegenkomt. Door betere informatievoorziening, kan de Kamer eerder haar invloed laten gelden om belemmeringen weg te nemen en gewenste ontwikkelingen stimuleren.

Uitgenodigd worden:  Kamerleden, initiatiefnemers /ondernemers die de onderwerpen vanuit de praktijk kunnen toelichten en relevante personen uit het netwerk rond duurzame initiatieven.

Het Groene Spreekuur wordt minimaal 2 maal per jaar gehouden.  


3         Recycling van materialen

Een toenemend aantal initiatieven is gericht op het recyclen of eigenlijk upcyclen van materiaal. Reststromen zijn een belangrijke bron van inspiratie. Maar hoe kom je aan voldoende, goede reststromen om een serieproductie op te zetten. En als je ze al gevonden hebt, hoe zorg je ervoor dat de bestemming ‘afval’ niet in de weg zit van het verzamelen van materiaal en het afzetten van de hiervan gefabriceerde producten. Er zijn bijvoorbeeld allerlei beperkingen ten aanzien van het transport van “afval”, zeker als het over landsgrenzen heengaat. Daar is reden toe als het gaat om gevaarlijke stoffen, die moeten uiteraard op een veilige manier uit het circuit worden gehaald. Een andere reden voor de beperkingen is het voorkomen dat reststromen gedumpt worden in landen die een minder strikte regelgeving hebben. Op dat punt is een verandering van mentaliteit, en van daaruit van de regelgeving, nodig. “Er bestaat geen afval”, steeds meer blijkt dat (bijna) ieder materiaal herbruikbaar is, mits het verzameld en beschikbaar wordt gemaakt. Het uitgangspunt zou dus moeten zijn: hergebruiken tenzij…
 
Hoe zorgen we ervoor dat reststromen gemakkelijker gevonden worden en herkend worden als nieuwe grondstof?